Opinogóra Górna

Opinogóra Górna – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim, w gminie Opinogóra Górna (w gminie jest też m.in. Opinogóra Dolna i Opinogóra-Kolonia).

Najstarsza, odnotowana pisemna wzmianka o Opinogórze pochodzi z 1185 r. (występuje ona pod nazwą Opinogote). Natomiast w dokumentach z XV w. nazywana jest już Opinogórą i dzieli się na Opinogórę Górną i Dolną.

Populacja Opionogóry Górnej (2019) 574 mieszkańców; Populacja gminy Opinogóra Górna: 5 824 mieszkańców.

W pierwszej połowie XIX wieku hr. gen. Wincenty Krasiński (ojciec poety Zygmunta Krasińskiego) utworzył w Opinogórze ordynację. Zbudował on w 1844 niewielki neogotycki pałac Krasińskich, który był siedzibą ordynacji opinogórskiej. Obecnie w pałacu tym znajduje się Muzeum Romantyzmu (otwarte 20 maja 1961 r., w 150 rocznicę dekretu Napoleona przywracającego Opinogórę Krasińskim), które poświęcone jest Zygmuntowi Krasińskiemu. Kolejnym zabytkiem jest neogotycka Oficyna Dworska wzniesiona w tym samym czasie co pałac. Wokół znajduje się duży park, z kilkoma innymi zabudowaniami (w tym muzeum powozów). Park założono w końcu XVII wieku, mniej więcej w tym czasie, kiedy Krasińscy zbudowali pierwszy dwór. W pierwszej połowie XIX wieku był to już romantyczny park, który w końcu XIX wieku uzyskał ostateczny kształt – park krajobrazowy, ogród i sad nad stawem oraz zwierzyniec. Róża Krasińska ufundowała w drugiej połowie XIX w. neoklasycystyczny kościół. W podziemiach tego kościoła znajdują się groby członków rodziny Krasińskich, w tym również poety.