Majdanek

Majdanek, KL Lublin – niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i jeniecki w Lublinie, funkcjonujący w latach 1941–1944 (Konzentrationslager Lublin, Vernichtungslager Lublin, Kriegsgefangenenlager Maydanek). Nazwa „Majdanek” pochodzi od dzielnicy Lublina (Majdan Tatarski) i powstała pośród mieszkańców GG. Nazwy „Majdanek” używali jednak niekiedy w oficjalnych dokumentach również i sami Niemcy.

Przez obóz przeszło ok. 150 000 osób. Badania wskazują, że ofiar było 78 000, z czego 59 000 to Żydzi.

Na porządku dziennym były rozstrzeliwania jeńców, chorych, osłabionych, niezdolnych do pracy. Na ogół do masowych rozstrzeliwań wyprowadzano ofiary do lasku krępieckiego, 10–12 km od obozu. Od przełomu września i października 1942 do września 1943 roku pracowały komory gazowe, w których uśmiercano Żydów, ale także osoby chore i niezdolne do pracy. Ofiary grabiono, a ich majątek wysyłano do Rzeszy.

Powrót do strony Lublin